Phanmem VietNam >> Phần mềm quản lý cổ đông BHT
  Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp  
CỔNG THÔNG TIN PHẦN MỀM VIỆT NAM
Tìm
 
Chuyên mục » • Hướng Nghiệp • Quản Trị • Doanh nghiệp Tuyển dụng • Tư vấn • Luật Lao Động
Phần mềm quản lý cổ đông BHT
Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất:
Version: NA Nền (Platform): Microsoft Windows
Giấy phép: Bản quyền Xác thực:
Xem (57459) Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: BHTSHM
Phần mềm quản lý cổ đông nhằm tin học hóa công tác quản lý cổ đông. Quản lý danh sách cổ đông, Quản lý phát hành cổ phần, Quản lý chuyển nhượng, Quản lý giấy chứng nhận cổ phần, Tính toán và chi trả cổ tức định kỳ, Hỗ trợ họp Đại hội cổ đông, Hỗ trợ truy vấn nhanh các thông tin cổ đông và cổ phiếu của công ty, Cung cấp các báo cáo về tình hình cổ đông và cổ phiếu.

QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

Quản lý thông tin cổ đông:

 • Quản lý theo từng nhóm cổ đông chính

 • Quản lý thông tin cổ đông (cá nhân và tổ chức)

 • Quản lý thông tin

Quản lý các thông tin chung

 • Quản lý các danh mục dùng chung như Quốc tịch, tỉnh/thành phố, Dân tộc, CMND…

 • Quản lý theo bộ phận các cổ đông là cán bộ, nhân viên

 • Danh mục nhóm cổ đông

 • Các hình thức giao dịch, hình thức thanh toán

 • Danh mục cổ phiếu

 • Danh mục loại cổ phiếu

 • Danh mục tờ cổ phiếu

 • Quản lý đợt phát hành

QUẢN LÝ PHÁT HÀNH

 • Đăng ký chi tiết các đợt phát hành: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số lượng phát hành,…

 • Chi tiết phát hành theo từng loại cổ phiếu, số lượng của từng loại

 • Chi tiết phát hành theo từng cổ đông: Số lượng đăng ký của từng cổ đông, số lượng được duyệt, giá bán cho từng cổ đông,…

 QUẢN LÝ CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

 • Cấp giấy chứng nhận cổ phiếu

 • Thu hồi chứng chỉ cổ phiếu

 • Cấp tờ cổ phiếu

 • Hủy, đổi tờ cổ phiếu

 • Chuyển đổi chứng chỉ cổ phiếu

QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU

 • Theo dõi chuyển nhượng giữa các cổ đông
 • Mua bán lại của tổ chức phát hành
 • Tra cứu các thông tin chuyển nhượng

QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUYỀN

 • Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

 • Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu

 • Thưởng cổ phiếu

 • Tách cổ phiếu

 • Gộp cổ phiếu

QUẢN LÝ THU CHI

 • Quản lý thu chi đến từng cổ đông

 • Theo dõi đến từng giao dịch

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 • Chi tiết các kỳ đại hội cổ đông

 • Danh sách các cổ đông tham dự

 • Danh sách người được ủy quyền và người ủy quyền

 • Cập nhật kết quả bỏ phiếu

 • Chi tiết kết quả bỏ phiếu

TRA CỨU THÔNG TIN

 • Tra cứu thông tin cổ đông

 • Thông tin phát hành

 • Mua cổ phiếu phát hành

 • Các giao dịch chuyển nhượng

 • Giao dịch cổ phiếu

 • Số dư sở hữu cổ phiếu

 • Sở hữu giấy chứng nhận cổ phần

 • Các đợt thực hiện quyền/ chi tiết

 • Giao dịch thu chi, tài khoản thu chi

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Hệ thống báo cáo

Danh sách báo cáo:

¨       Sổ đăng ký cổ đông

¨       Báo cáo tăng giảm vốn khi phát hành

¨       Báo cáo tăng giảm vốn khi mua bán lại cổ phiếu

¨       Báo cáo tình hình tăng giảm cổ phiếu

¨       Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm cổ phiếu

¨       Báo cáo tình hình chuyển nhượng cổ phiếu

¨       Báo cáo tổng hợp theo loại cổ phiếu 

¨       Báo cáo tổng hợp theo nhóm cổ đông

¨       Báo cáo cổ tức phải trả

¨       Báo cáo trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng

¨       Báo cáo tách gộp cổ phiếu

¨        Báo cáo chi tiết thực hiện thu chi

¨        Bảng cân đối phải thu phải trả theo cổ đông

Hệ thống báo cáo: Cung cấp đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của nhà nước. Ngoài ra hệ thống còn cung cấp các báo cáo phục vụ thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp. Đem lại cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quát cũng như chi tiết về tình hình cổ phần hóa của doanh nghiệp bằng các thông tin được trích xuất từ các nguồn dữ liệu tác nghiệp cấp dưới.

Hệ thống báo cáo tương đối linh hoạt trong việc sử dụng, các báo cáo có thể trích xuất được ra các định dạng khác (Exel, Word, PDF…) nhằm phục vụ kịp thời trong việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, in ấn, làm việc với lãnh đạo và cơ quan nhà nước…

 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Khối chức năng này sẽ xuyên suốt toàn bộ hệ thống

 • Quản lý tên người sử dụng

 • Quản lý nhóm người sử dụng

 • Quản lý các tham số

 • Quản lý các danh mục dùng chung

 • Lưu trữ và khôi phục hệ thống

Khả năng ứng dụng

 • Quản lý trao đổi thông tin về cổ đông trên máy PC, mạng cục bộ (LAN), diện rộng (WAN), Internet

 • BHT.SHM cho phép người dùng có thể Cập nhật và Khai thác dữ liệu tập trung.

 • Phân quyền đến từng user: Đảm bảo đáp ứng đồng thời theo yêu cầu cấu trúc tổ chức của công ty (chức vụ, quyền hạn), theo Nghiệp vụ (vị trí công tác) và theo chức năng (khai thác, cập nhật, sửa, xoá ...).

 • Cơ cấu tổ chức theo vùng miền, địa lý của công ty.

Bảo mật

 • Phân quyền người sử dụng

 • Lưu trữ nhật ký thay đổi và cập nhật dữ liệu

 • Người sử dụng của hệ thống có thể khai thác ứng dụng qua giao diện Form hay giao diện Web Browser phục vụ công tác tra cứu hay khai thác báo cáo.

Các hệ thống ứng dụng sẽ chạy trên nền tảng phần cứng và phần mềm của hệ thống, cụ thể:

 • Sẽ sử dụng hạ tầng mạng LAN/WAN

 • Cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng hệ thống CSDL MS SQL Server

Công cụ kỹ thuật

 • Ngôn ngữ lập trình Visual Studio.NET

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000

 • Công cụ tạo báo cáo Crystal Report 9.2

TIỆN ÍCH

 • Mang thông tin chi tiết về tình hình cổ đông tới lãnh đạo, giúp cho các quyết sách về cổ đông được chính xác kịp thời.

 • Phân tích tình hình cổ đông và giao dịch qua các kỳ các giai đoạn của công ty.

 • Là phần mềm tích hợp phục vụ đầy đủ các chức năng quản lý cổ đông của công ty cổ phần

 • Thiết kế mở định hướng kết nối mạng với công ty chứng khoán và trung tam lưu ký khi công ty niêm yết cổ phiếu

 • Giao diện người dùng thân thiện bằng tiếng Việt

 • Tất cả các dịch vụ và tham số đều được tham số hóa nên dễ dàng điều chỉnh

 • Có khả năng truy vấn và khai thác thông tin trực tuyến

 • Hệ thống bảo mật nhiều cấp

 • Tự động các thao tác định kỳ

 • Được modul hóa nên dễ dàng mở rộng các dịch vụ mới

 • Cập nhật, quản lý, theo dõi, đánh giá ..... toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu, mua bán chuyển nhượng, thanh toán,......

 • Tin học hoá công tác quản lý cổ đông hỗ trợ lãnh đạo công ty ra các chính sách đối với cổ đông

 • Xây dựng kho CSDL về cổ đông với khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu khối lượng lớn.

 • Thiết lập các danh mục cổ phiếu, cổ phiếu, tờ cổ phiếu,......

 • Phân chia thành các nhóm cổ đông chính của công ty

 • Các danh mục khác như: Loại giao dịch, hình thức giao dịch, lần phát hành,…


Sản phẩm khác
AASOFT®-SB
ACCACPT_FS
AccNet 2000
AccNet 2004 – Phần mềm kế toán tài chính đa ngôn ngữ, đa chi nhánh
AccNet 7.1
Sản phẩm tài trợ
Nhiều người Downloads
EFFECT-Small Business
 Xem (73365) & downloads (1)
MISA-LE Version 5.0
 Xem (74952) & downloads (1)
MISA-SME Version 7.5
 Xem (88778) & downloads (1)
MISA-AD Version 5.0
 Xem (76052) & downloads (1)
ASME5.1
 Xem (74880) & downloads (1)
NHÓM SẢN PHẨM
Kinh doanh
Thương mại Ðiện tử
Ứng dụng Web
Bảo mật / Virus
Mobile
Văn phòng
Danh bạ Thông tin
Nhà nước
Nhân sự
Doanh nghiệp
Tài chính
Xây Dựng
Du lịch
Y tế
Tự động hóa
Giáo Dục
Tiện ích
Giải trí
Hệ thống
Mạng máy tính
Games
Lập trình
Đồ họa
Chat, Voice & Email

Ðặt làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 213/GP-BC do Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 29-05-2007.
Ghi rõ nguồn "PMV.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền PHANMEMVIETNAM © 2000-2020 , Công Ty CP Truyền Thông Phần Mềm Việt (PMV), Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM