Phanmem VietNam >> PT307
  Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp  
CỔNG THÔNG TIN PHẦN MỀM VIỆT NAM
Tìm
 
Chuyên mục » • Ứng dụng mới • Bảo mật • Phần mềm Việt • PM Nước ngoài • Tư vấn
PT307
Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất:
Version: NA Nền (Platform): Microsoft Windows
Giấy phép: Bản quyền Xác thực:
Xem (57125) Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: PT307
Sàn thương mai điện tử cho ngành du lich
I. CHỦ SÀN THƯƠNG MẠI DU LỊCH ĐIỆN TỬ (Portal Owner) - Quản lý toàn bộ thành viên tham gia sàn thương mại du lịch. - Đưa thông tin tỉ giá, thời tiết, tin tức…. - Thông tin các tour du lịch, khách sạn, các chương trình khuyến mãi tour& khách sạn, địa điểm du lịch… được hiển thị ở home page. - Dùng tools đưa hình ảnh .

- Nội dung thông tin được hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh. - Quảng cáo banner của khách sạn, nhà hàng, công ty du lich, tour…. II. CHỨC NĂNG THÀNH VIÊN: A TOUR OPERATOR 1. Xây dựng cửa hàng (Shop builder) + Công cụ xây dựng giao diện (Storefront): hỗ trợ công cụ xây dựng html builder để tự tạo mới, thay đổi giao diện trang home của cửa hàng. 2. Hệ thống thông tin (Info. of company) - Thông tin chung (Profile): bao gồm những thông tin liên quan đến công ty như tên công ty, năm thành lập, số lượng nhân viên, người đại diện công ty, thông tin mô tả khái quát về công ty . . . nhằm để giúp cho du khách hiểu rõ về công ty hơn. - Thông tin liên lạc (Contact): bao gồm số điện thọai, số fax, địa chỉ mail, web site. Khi đó du khách có thể dựa vào nguồn thông tin này để liên lạc với công ty. - Thông tin người đại diện (Proxy): thông tin về nhân sự trong công ty. - Phương thức thanh toán (Payment method): bao gồm những thông tin về phương thức thanh toán mà công ty chọn lựa để giao dịch với du khách. 3. Giao dịch (Trade lead) - Giao dịch (Trade lead): là những thư chào bán chào mua hợp tác. - Tin giao dịch nóng (Trade alerd) là những thư chào bán chào mua, mời hợp tác mới nhất trên sàn giao dịch sẽ được gởi về cho công ty. 4. Xem catalog (Catalog overview) - Xem catalog (View catalog): là xem lại hình ảnh của tour trên catalog tour. - Hiệu chỉnh catalog (Modify catalog): là hiệu chỉnh lại trạng thái, giá cả, đơn vị tính của tour. 5. Hoạt động giao dịch (Trade activity) - Thống kê (Statistics): có chức năng thống kê lại tất cả những thư giao dịch như số lượng thư đến, thư đi. - Hộp thư đến (Inbox) chứa các thư giao dịch đã nhận được. - Hộp thư đi (Outbox) chứa những thư giao dịch đã gởi đi. - Lưu trữ (Draft) dùng để lưu lại các thư giao dịch khi có nhu cầu. - Soạn thư (Compose message) dùng để soạn thư mới. 6. Quản lý khách hàng (Customer management) - Thông tin cơ bản của du khách (Profile) như tên địa chỉ, điện thoại. - Điều kiện giá (Assign sale condition) là những điều kiện giá được áp dụng cho từng nhóm đối tượng du khách. - Thông tin liên lạc (Contact) - Người đại diện (Proxy) - Ngân hàng (Bank) là những thông tin chung về ngân hàng như tên ngân hàng, địa chỉ - Thẻ tín dụng (Credit card) bao gồm số thẻ tín dụng, tên thẻ, . . . - Đơn đăng ký tour (Order) là nội dung chi tiết mà du khách thông báo khi đăng ký tour. 7. Quản lý tour (Tour management) - Thông tin cơ bản (Profile) là những thông tin chung về tour như tên, thời gian, lịch trình, mô tả vắn tắt, . . . . - Xây dựng html (Html builder): là công cụ để mô tả chi tiết tour - Lịch tour (Tour schedule) là công cụ để xây dựng lịch tour. - Hệ thống giá (Pirce) là công cụ để xây dựng hệ thống giá theo qui mô từng nhóm du khách. - Chế độ khuyến mãi (Promotion) là thông tin khuyến mãi của tour như khoảng thời gian khuyến mãi, nội dung khuyến mãi. 8. Quản lý thông tin tour (Tourist info. Management) - Thống kê (Statistics) công cụ này sẽ tự thống kê lại số lượng du khách đã đến từng điểm tham quan. - Nơi tham quan (Destination) công cụ này cho phép tạo mới, cập nhật, xóa bỏ một nơi tham quan nào đó để phục vụ du khách. - Điểm tham quan (Visit place) chức năng cũng tương tự như nơi tham quan. - Lộ trình (Rout) công cụ cho phép qui định độ dài của từng lộ trình. 9. Quản lý đơn hàng (Order management) - Xử lý đơn đăng ký tour (Order processing). - Theo dõi đơn đăng ký tour (Order trecking). 10. Hệ thống quản lý (Administrator system) - Nhóm giảm giá (Discount group). - Nhóm khuyến mãi (Tariff group). - Chế độ khuyến mãi (Promotion). - Danh mục chức vụ (Kind of proxy). - Điều kiện thanh toán (Payment condition). - Upload hình ảnh (Upload). - Phân quyền (Proxy right). - Tư vấn trực tuyến (Online consultance). - Xem logfile chat (View logfile (chat)). - Bộ sưu tập ảnh (Photo album). B. HOTEL 1. Xây dựng cửa hàng (Shop builder) - Là công cụ html dùng xây dựng giao diện (Storefront) cho phép tự tạo mới, thay đổi giao diện trang home của cửa hàng. 2. Hệ thống thông tin khách sạn (Info. of company) - Thông tin chung (Profile): bao gồm những thông tin liên quan đến khách sạn như tên khách sạn, năm thành lập, số lượng nhân viên, người đại diện khách sạn, thông tin mô tả khái quát về khách sạn . . . nhằm để giúp cho du khách hiểu rõ về khách sạn hơn. - Thông tin liên lạc (Contact): bao gồm số điện thọai, số fax, địa chỉ mail, web site. Khi đó du khách có thể dựa vào nguồn thông tin này để liên lạc với khách sạn. - Thông tin người đại diện (Proxy): thông tin về nhân sự trong khách sạn. - Phương thức thanh toán (Payment method): là những thông tin về phương thức thanh toán mà cty chọn lựa để giao dịch với du khách, đối tác. 3. Giao dịch (Trade lead) - Giao dịch (Trade lead): là những thư chào bán chào mua hợp tác. - Tin giao dịch nóng (Trade alerd) là những thư chào bán chào mua, mời hợp tác mới nhất trên sàn giao dịch sẽ được gởi về cho khách sạn. 4. Quản lý phòng/dịch vụ (Product management) - Thông tin cơ bản (Profile) là những thông tin chung về phòng/dịch vụ như tên, mô tả vắn tắt... - Xây dựng html (Html builder): là công cụ để mô tả phòng/ dịch vụ chi tiết. - Hệ thống giá (Pirce) là công cụ để xây dựng hệ thống giá - Chương trình khuyến mãi (Promotion) là thông tin khuyến mãi của từng phòng như: khoảng thời gian khuyến mãi, nội dung khuyến mãi. 5. Xem catalog (Catalog overview) - Xem catalog (View catalog): là xem lại hình ảnh của phòng/ dịch vụ. - Hiệu chỉnh catalog (Modify catalog): là hiệu chỉnh lại trạng thái, giá cả, đơn vị tính của phòng. 6. Hoạt động giao dịch (Trade activity) - Thống kê (Statistics): có chức năng thống kê lại tất cả những thư giao dịch như số lượng thư đến, thư đi. - Hộp thư đến (Inbox) chứa các thư giao dịch đã nhận được. - Hộp thư đi (Outbox) chứa nhưng thư giao dịch đã gởi đi. - Lưu trữ (Draft) dùng để lưu lại các thư giao dịch khi có nhu cầu. - Soạn thư (Compose messege) dùng để soạn thư mới. 7. Quản lý khách hàng (Customer management) - Thông tin cơ bản của khách (Profile) như tên địa chỉ, điện thoại. - Điều kiện giá (Assign sale condition) là những điều kiện giá được áp dụng cho từng nhóm đối tượng du khách. - Thông tin liên lạc (Contact) - Người đại diện (Proxy) - Ngân hàng (Bank) là những thông tin chung về ngân hàng như tên ngân hàng, địa chỉ... - Thẻ tín dụng (Credit card) bao gồm số thẻ tín dụng, tên thẻ, . . . - Phiếu đặt phòng (Order) là nội dung chi tiết mà du khách thông báo khi đặt phòng. 8. Quản lý đơn hàng (Order management) - Xử lý phiếu đặt phòng (Order processing). - Theo dõi phiếu đặt phòng (Order tracking). 9. Hệ thống quản lý (Administrator system) - Nhóm giảm giá (Discount group). - Nhóm khuyến mãi (Tariff group). - Chế độ khuyến mãi (Promotion). - Danh mục chức vụ (Kind of proxy). - Điều kiện thanh toán (Payment condition). - Upload hình ảnh (Upload). - Phân quyền (Proxy right). - Tư vấn trực tuyến (Online consultance). - Xem logfile chat (View logfile (chat)) - Bộ sưu tập ảnh (Photo album). C. ENTERTAIMENT: - Thông tin về nhà hàng, quán bar, thẩm mỹ viện 1. Xây dựng cửa hàng (Shop builder): - Công cụ xây dựng giao diện (Storefront): hỗ trợ công cụ xây dựng html builder để tự tạo mới, thay đổi giao diện trang home của cửa hàng. 2. Hệ thống thông tin khách sạn (Information of company). - Thông tin chung (Profile): bao gồm những thông tin liên quan đến công ty như tên công ty, năm thành lập, số lượng nhân viên, người đại diện công ty, thông tin mô tả khái quát về công ty . . . nhằm giúp cho du khách hiểu rõ về công ty hơn. - Thông tin liên lạc (Contact): bao gồm số điện thọai, số fax, địa chỉ mail, web site. Khi đó khách hàng có thể dựa vào nguồn thông tin này để liên lạc với công ty. - Thông tin người đại diện (Proxy): thông tin về nhân sự trong công ty. - Phương thức thanh toán (Payment method): bao gồm những thông tin về phương thức thanh toán mà công ty chọn lựa để giao dịch.
Operating System • Windows • Linux/ Unix • Solaris
- Với hệ thống này, thành viên tham gia có thể có thể xây dựng được trong thời gian ngắn nhất nhằm đưa thông tin doanh nghiệp, sản phẩm, chương trình khuyến mại… lên Sàn thương mại du lịch. - Khách du lich có thể truy cập tìm kiếm thông tin, xem chi tiết từng loại tour, địa điểm, giá tiền, loại phòng, book trực tiếp, liên lạc hay tư vấn trực tuyến với nhà cung cấp ...trên sàn thuơng mại du du dịch trực tiếp. - Hê thống này giúp người chủ quản có thể quản lý hàng chục ngàn cty du lịch, nhà hàng, số lượng tour, room, book online….. Ngoài ra còn cho phép: - Quản lý các hoạt động của thành viên tham gia một cách toàn diện thông qua Internet/ Intranet/ LAN và có thể sử dụng theo nhiều ngôn ngữ theo yêu cầu mà không cần đến các chuyên viên kỹ thuật. - Dễ sử dụng, chỉ cần cài đặt tại một máy chủ và dùng cho tất cả các máy con còn lại. - Không giới hạn số lượng thành viên tham gia. - Thay đổi hình ảnh và nội dung hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Việc phân quyền cho các nhân viên khi dùng phần mềm BillCom eTravel Portal cho phép nhà quản lý phân định quyền hạn và trách nhiệm cho từng nhân viên một cách rõ ràng.

- Chương trình được xây dựng hoàn toàn bằng java, chạy được trên các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux,…. - Sử dụng công nghệ mới nhất của sun : servlet, EJB (Enterprice java bean). - Database server : MS SQL server, PostgreSQL, mySQL, Oracle… - Web/ Application server : Tomcat & Jboss, Orion, Weblogic.


Sản phẩm khác
CDAIGIA29
CheK Inn
CINFOTECH300
CINFOTECH306
CNTT-VN341
Sản phẩm tài trợ
Nhiều người Downloads
QLNH 2.0
 Xem (64466) & downloads (1)
QLKS
 Xem (65828) & downloads (1)
CVY09/TH
 Xem (78314) & downloads (1)
CheK Inn
 Xem (77953) & downloads (1)
VCSOFT
 Xem (64832) & downloads (1)
NHÓM SẢN PHẨM
Kinh doanh
Thương mại Ðiện tử
Ứng dụng Web
Bảo mật / Virus
Mobile
Văn phòng
Danh bạ Thông tin
Nhà nước
Nhân sự
Doanh nghiệp
Tài chính
Xây Dựng
Du lịch
Y tế
Tự động hóa
Giáo Dục
Tiện ích
Giải trí
Hệ thống
Mạng máy tính
Games
Lập trình
Đồ họa
Chat, Voice & Email

Ðặt làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 213/GP-BC do Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 29-05-2007.
Ghi rõ nguồn "PMV.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền PHANMEMVIETNAM © 2000-2020 , Công Ty CP Truyền Thông Phần Mềm Việt (PMV), Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM